Eläinhoito- ja jalostusjätemalli ja sen mahdollisuudet

2022-10-17

KasvatusjätteetTermillä tarkoitetaan karjan ja siipikarjan karjan ja siipikarjan jalostusprosessissa sekä sairaiden ja kuolleiden eläinten ja siipikarjan ruumiiden hävittämisessä syntyviä päästöjä tai jalostusrehussa ja jalostusprosessissa syntyviä saasteita. Jalostusjätteen käsittely on kotieläinten ja siipikarjan jalostusprosessissa syntyvän jätteen vaaratonta, kierrätystä ja pelkistämistä.Kasvatusjätteetkäsittelytapa sisältää kolme erilaista: energiankäyttö, lannoitteiden käyttö ja teollinen käsittely:

Viime vuosina modernin yhteiskunnan kehitys on parantanut ihmisten elämänlaatua huomattavasti. Samaan aikaan ihmisten kysyntä karjanhoitotuotteille on vähitellen lisääntynyt ja karjanhoito on kehittynyt voimakkaasti. Ekologisen ja ympäristönsuojelukonseptin puutteen vuoksi joillakin viljelijöillä ei kuitenkaan ole tarpeeksi varoja ottaa käyttöön edistyksellisiä ympäristönsuojelulaitteita ja -teknologiaa, mikä aiheuttaa vakavia ympäristön saastumisongelmia. Siksi jokaisen suuren tilan tulisi myös yhdistää paikallinen todellinen tilanne karjanhoidon ympäristönsuojelutyössä, samalla jotta tilojen taloudelliset hyödyt voitaisiin paremmin varmistaa, suurtilojen tulisi vähitellen lisätä investointeja, optimoida siihen liittyvä teknologia Jalostusteollisuus voi olla lähtökohtana täyttää ympäristönsuojelun vaatimukset, anna maamme karjankasvatusteollisuus saavuttaa kestävän kehityksen.
Ottaen huomioon edellä mainitun tilanteen, kysynnän ammatillinenkasvatusjätteethoito on näkyvästi esillä, mikä tarjoaa kehittymismahdollisuuksiakarjanhoitoympäristönsuojeluteollisuus. Yksityiskohdat ovat seuraavat:
1.Ekologisen kehityksen syventäminen maatalous- ja maaseutualueille, laajan markkinatilan luominen ympäristönsuojeluteollisuudelle
Taustalla maaseudun elvyttäminen ja moderni ja vihreä kehittäminenkarjanhoito, maatalouden ja maaseudun ympäristönsuojeluteollisuus tuo uuden tilan kehitykselle. Kansallisten ja paikallisten politiikkojen intensiivisen vapauttamisen yhteydessä ekologisen sivilisaation rakentaminen laajenee edelleen maatalous- ja maaseutualueille, ammattimaisten ympäristönsuojelupalvelujen rooli maaseudun nykyaikaistamisessa korostuu ja maatalouden ja maaseudun ympäristönsuojeluteollisuus tuo nopean kehityksen kultaisen ajan.
2.Maatalouden laadukas kehittäminen jakarjanhoitoja elintarviketeollisuudessa sekä ammattimaisen ympäristönsuojelukäsittelyn vaatimuksia parannetaan
Laadukkaan kehityksen konnotaatiokarjanhoitosisältää tehokkaan tuotannon, tuoteturvallisuuden, resurssien säästämisen, ympäristöystävällisyyden ja tehokkaan sääntelyn. Laajamittainen ja keskitetty kohtalaisen mittakaavan jalostus on kotieläin- ja siipikarjankasvatusalan pääsuuntaus. Jalostuksen mittakaavan ja viherjalostuksen tason parantaminen luo suotuisat kehitysedellytykset karjan ja siipikarjan lannan keskitetylle ja tehokkaalle käsittelylle ja edistää edelleen ympäristönsuojelupalvelualan jatkuvaa kehitystä.kasvatusjätteethoitoon ja resurssien käyttöön.