Karjanlannan orgaanisen lannoitteen kuljetus ja pakkaus suljetussa pystysuorassa aerobisessa käymissäiliössä

2022-12-06

Älykäs järjestelmäprojektin ominaisuudet huomioon ottaen tämä suunnitelma tarjoaa pääasiassa heikkovirtaprojektin ja valmiin projektin laitteiden ja materiaalien suojaus-, kuljetus- ja varastointisuunnitelman.
Kun laitteet ja materiaalit karjanlannan orgaaninen lannoiteaerobinen käyminensäiliö vastaanotetaan, tarvittavat valmiin tuotteen suojatoimenpiteet on ryhdyttävä vaurioiden ja katoamisen estämiseksi ennen kuin ne kuljetetaan rakennustyömaalle, varastoidaan paikan päällä, valmistetaan osa- tai yksikkötyöt, mutta niitä ei ole vielä toimitettu hyväksyttäväksi. Pääsääntöisesti Yhtiön toteuttamissa hankkeissa tulee määrätä valmiiden tuotteiden suojalausekkeista sopimuksessa, jossa määritellään suojauksen sisältö, jaetaan molempien osapuolten vastuut ja estetään toistensa väistäminen ja valmiiden tuotteiden suojatoimenpiteiden toteuttamatta jättäminen.
1. Valmiin tuotteen suoja- ja puhdistustoimenpiteet pakkaamisen ja kuljetuksen aikana
1) Ennen toimitusta valmiit tuotteet pakataan tarpeen mukaan. Jos tuotteen alkuperäinen pakkaus täyttää kuljetusvaatimukset, alkuperäistä pakkausta voidaan käyttää; Muussa tapauksessa vaihda tai lisää uusi pakkaus. Pakkaus on merkittävä asianmukaisilla kuljetus- ja käsittelymerkeillä.
2) Sopivat kuljetusvälineet valitaan tuotetyypin mukaan. Esimerkiksi elektronisia laitteita, kuten ohjaimia, voidaan käyttää pienissä ajoneuvoissa; Muualle kuljetettavat valmiit tuotteet on kuljetettava suljetuilla ajoneuvoilla.
3) Pakkauksen lisäksi vaahtomuovia, sieniä, sadekankaita ja muita materiaaleja tulee käyttää asianmukaiseen suojaukseen ja peittämiseen tärinän, kolhujen, naarmuuntumisen ja lian estämiseksi tai vähentämiseksi kuljetuksen aikana. Projektiosasto määrää erityishenkilöstön saattamaan valmiit tuotteet muualle.
2. Valmiin tuotteen suoja- ja puhdistustoimenpiteet paikan päällä tapahtuvan varastoinnin aikana
1) Jos teknisiä laitteita ja materiaaleja on varastoitava paikan päällä, projektiosaston on perustettava varastointiehdot täyttävä suljettu varasto. Projektiosaston päällikkö nimeää johtamisesta erityisen vastuuhenkilön ja hyväksyy johtamisosaston varastonpitäjän ohjauksen ja valvonnan. Avoin pinoaminen ei ole sallittua.
2) Hankeosaston tulee kohtuudella järjestää vastaanotettujen laitteiden ja materiaalien määrä hankkeen todellisen etenemisen mukaisesti. Paikan päällä ei saa säilyttää liikaa laitteita ja materiaaleja.
3. Valmiin tuotteen suoja- ja puhdistustoimenpiteet rakentamisen aikana
1) Projektiosaston on järjestettävä rakennusjärjestys kohtuudella urakkavaatimusten ja projektin rakennussuunnitelman mukaisesti, jotta valmiit osatöitä ei vaurioidu myöhemmissä töissä.
2) Osatöiden valmistumisen jälkeen projektiosaston tulee sopimuksen vaatimusten mukaisesti
Valmiiden tuotteiden osalta on toteutettava tarvittavat suojatoimenpiteet, kuten kääriminen, peittäminen ja eristäminen.

4. Valmiin tuotteen suoja- ja puhdistustoimenpiteet ennen vastaanottoa ja toimitusta
Kun hankkeen lopputarkastus on hyväksytty, projektiosasto järjestää projektin toimituksen ja vastaanoton mahdollisimman pian. Ennen toimitusta ja vastaanottoa, jos sopimuksessa niin määrätäänCasonon vastuussa valmiiden tuotteiden suojelusta, projektiosaston on määrättävä erityishenkilöstöä valvomaan ja perustamaan vuorojärjestelmä valmiiden tuotteiden suojaamiseksi.
5. Valmiiden tuotteiden suoja- ja puhdistustoimenpiteet muille järjestelmille
1) On ehdottomasti kiellettyä raaputtaa koristeltulle seinälle ja pitää seinä puhtaana.
2) Valmiina konehuoneen lattiaa tulee käsitellä rakentamisen aikana varovasti lattian naarmujen välttämiseksi.
3) Olemassa oleva alakatto on suojattava saastumisen ja vaurioiden välttämiseksi.
4) Kun kiinnität huomiota asennustöiden valmiiden tuotteiden suojaamiseen, kiinnitä huomiota maa- ja vesirakentamisen, sisustuksen ja muiden projektien valmiiden tuotteiden suojaamiseen. Raaka rakentaminen on ehdottomasti kiellettyä.

5) Järjestä suunnitelmat kohtuudella asennusprojektin kaikkien tieteenalojen ja projektien kesken, huolehdi muiden tieteenalojen ja projektien valmiista tuotteista rakentamisen aikana sekä neuvottele ja ratkaise ongelmat ajoissa.